Toyota Motor Corporation i Al-Futtaim Motors, wyłączny dystrybutor Toyoty w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, uruchomią program pilotażowy, sprawdzający możliwości wprowadzenia na ten rynek samochodów napędzanych wodorem. W programie zostanie oddanych do użytku kilka egzemplarzy Toyoty Mirai.

„Naszym celem jest stworzenie nieemitującego zanieczyszczeń społeczeństwa wodorowego, w którym wszystko – od samochodów po domy i biura – jest zasilane wodorem” – powiedział Len Hunt, prezydent Automotive Group w Al-Futtaim podczas 2. Międzynarodowej Konferencji Transportu Przyszłości (ICFM). – „Co ważne dla naszego kraju, wykorzystanie wodoru jako głównego paliwa przyspieszy osiągnięcie ekologicznych celów wytyczonych przez rząd w ramach strategii Dubai Clean Energy Strategy 2050 i znacząco zmniejszy emisję CO2 Zjednoczonych Emiratów Arabskich w nadchodzących dekadach”.

Hunt porównał ZEA do innych państw nastawionych na eliminację emisji gazów cieplarnianych, takich jak Japonia, Stany Zjednoczone i wiele krajów europejskich, w których powstały już pierwsze stacje tankowania wodoru i rozpoczęto sprzedaż samochodów na ogniwa paliwowe.

Kiyotaka Ise reprezentujący Toyota Motor Corporation przypomniał, że wprowadzanie na rynki na całym świecie samochodów napędzanych ogniwami paliwowymi (FCV) to element długofalowej strategii „Toyota Global Environmental Challenge 2050”, która ma na celu uzyskanie pozytywnego bilansu ekologicznego dzięki licznym programom ochrony środowiska.

„Naszym celem jest ograniczenie do 2050 roku emisji CO2 o 90 procent w stosunku do poziomu z roku 2010. Aby to osiągnąć, Toyota pracuje nad następną generacją pojazdów o niskiej lub zerowej emisji spalin – hybryd, hybryd plug-in, aut elektrycznych i samochodów na wodorowe ogniwa paliwowe – a także nad dalszym popularyzowaniem tych pojazdów” – powiedział Kiyotaka Ise.

Jednocześnie Toyota wprowadza do swoich fabryk, zakładów i biur nowe technologie i procedury, które pozwolą maksymalnie ograniczyć produkcję odpadów i zużycie energii oraz przestawić się na energię odnawialną. Wodór i ogniwa paliwowe odgrywają w tym procesie znaczącą rolę.

Al-Futtaim Motors podpisało także umowę o partnerstwie z Air Liquide, jednym z najbardziej renomowanych dostawców wodoru, który we współpracy z arabskim dystrybutorem oraz Toyotą zainwestuje we wdrażanie zeroemisyjnej motoryzacji opartej na technologii ogniw paliwowych oraz stworzenie infrastruktury wodorowej w tym kraju. Air Liquide przystępuje w Dubaju do budowy kilku stacji tankowania wodoru, aby umożliwić uruchomienie programu testowego Toyoty Mirai.

Mirai to samochód z silnikiem elektrycznym, zasilanym prądem z ogniw paliwowych. W ogniwach zachodzi reakcja łączenia wodoru z tlenem w obecności katalizatora, w wyniku której uwalniana jest energia. Jedynym produktem ubocznym tej reakcji jest czysta woda, dlatego samochody tego typu nie emitują żadnych spalin, szkodliwych substancji ani gazów cieplarnianych. Kiyotaka Ise zwrócił uwagę podczas konferencji na zalety samochodów FCV pod względem zasięgu, czasu ładowania i niewielkiego wpływu na środowisko. Zatankowanie do pełna zbiorników wodoru trwa kilka minut, które umożliwia pokonanie od 550 do 700 km. Mirai jest średniej wielkości sedanem o mocy 154 KM i maksymalnym momencie obrotowym 335 Nm dostępnym w pełnym zakresie prędkości.