W 2015 roku, na 2 miesiące przed konferencją klimatyczną w Paryżu, Toyota ogłosiła swój plan Toyota Environmental Challenge 2050. Firma, która jako pierwsza wprowadziła na rynek seryjny samochód hybrydowy, a obecnie intensywnie promuje nieemitujące spalin pojazdy na wodór, zobowiązała się do działań na znacznie większą skalę, niż to wynika ze zobowiązań Japonii zadeklarowanych w porozumieniu klimatycznym. Działania te wykraczają także poza aktywność w branży motoryzacyjnej.

Konferencja klimatyczna w Paryżu przyniosła przełomowe porozumienie w dziedzinie ochrony klimatu. Podpisało je 195 krajów i jest ono prawnie wiążące. Określono w nim ogólnoświatowy plan działania, który zakłada ograniczenie globalnego ocieplenia do wartości znacznie poniżej 2°C w porównaniu do stanu sprzed epoki przemysłowej.
W ramach porozumienia poszczególne kraje samodzielnie wyznaczyły sobie limity emisji w odniesieniu do możliwości swoich gospodarek. Japonia zobowiązała się do ograniczenia emisji CO2 o 80% do 2050 roku w stosunku do poziomu z roku 2016. Aby to osiągnąć, rząd musi ściśle współpracować z prywatnymi przedsiębiorstwami, na równi z instytucjami rządowymi i samorządowymi.

Toyota, największy producent samochodów w kraju i jedno z największych japońskich przedsiębiorstw, nie tylko zamierza walnie przyczynić się do realizacji ogólnonarodowego planu, ale poszła kilka kroków dalej. Już w październiku 2015 roku, w przeddzień konferencji klimatycznej w Paryżu, ogłosiła długofalowy plan Toyota Environmental Challenge 2050, w którym zobowiązała się do niemal całkowitej redukcji ilości CO2 emitowanego w wyniku działalności firmy – nie tylko w Japonii, ale na całym świecie. Program dotyczy ponadto ekologicznego zarządzania odpadami i zużyciem wody oraz ochrony przyrody i rewitalizacji terenów dotkniętych działalnością człowieka. Zdaniem Toyoty możemy funkcjonować w taki sposób, aby nie wywierać dalszego negatywnego wpływu na środowisko i temu właśnie służy 6-punktowy plan Toyota Environmental Challenge 2050.

Cel 1: zero emisji CO2 w nowych samochodach
Toyota zamierza zmniejszyć ilość CO2 emitowanego przez nowe samochody jej produkcji o 90% w porównaniu do poziomów z 2010 roku. Cel ten ma być osiągnięty do 2050 roku dzięki masowej produkcji nowych generacji samochodów niskoemisyjnych lub nieemitujących spalin.
Redukcja CO2 jest ważna ze względu na globalne ocieplenie, które grozi radykalną zmianą warunków klimatycznych. Do dziś Toyota ograniczyła emisję CO2 swoich nowych samochodów o 22% w stosunku do 2005 roku. Obecnie Toyota jest na drodze do redukcji CO2 o ten sam ułamek w ciągu dekady 2010-2020, co przełoży się na średnie ograniczenie zużycia paliwa samochodów producenta o 28%. Obok ograniczania emisji spalin m.in. poprzez popularyzację samochodów hybrydowych, Toyota wprowadza na rynek samochody i inne pojazdy z napędem wodorowym, elektrycznym oraz hybrydowym ładowanym z gniazdka (plug-in hybrid).

Cel 2: zero emisji CO2 w całym cyklu życia samochodu
Produkcja samochodu, tak jak każdego innego produktu przemysłowego, wymaga nakładów surowcowych i energetycznych, i w tradycyjnym przemyśle wiąże się z emisją różnych substancji, w tym gazów cieplarnianych. Toyota zamierza wyeliminować do 2050 roku emisję CO2 z procesu produkcji, transportu, użytkowania i utylizacji swoich samochodów. Dotyczy to także produkcji materiałów wykorzystywanych w pojazdach budowanych w fabrykach firmy.
Toyota rozpoczęła tę zmianę, wdrażając program planowania i projektowania samochodów Eco-Vehicle Assessment System (Eco-VAS). W jego ramach opracowywane są kompleksowe analizy wpływu na środowisko każdego projektu nowego modelu. To pozwala już na etapie deski kreślarskiej tak zaplanować konstrukcję, produkcję i utylizację samochodów, aby maksymalnie zredukować ich wpływ na środowisko. Dzięki temu procesowi wpływ na środowisko Priusa 4. generacji jest o 45% mniejszy niż porównywalnego samochodu Toyoty z 2-litrowym silnikiem benzynowym. Toyota wprowadza do produkcji materiały, których wytworzenie powoduje mniejszą emisję CO2, w tym surowce z recyclingu i wyprodukowane z biomasy zamiast surowców kopalnych.

Cel 3: zero emisji CO2 w fabrykach
Toyota zamierza wprowadzić do swoich fabryk nowe technologie, które rozwiążą problem emisji CO2 przez te zakłady. Do tego celu prowadzi usprawnienie procesu produkcji, w tym wprowadzenie nowych procesów, które nie generują zapotrzebowania na prąd, oraz wprowadzenie do fabryk odnawialnych źródeł energii, których wydajność zwiększy zastosowanie urządzeń produkujących wodór i wodorowych ogniw paliwowych.
Tego rodzaju reformy są wprowadzane do fabryk Toyoty na całym świecie. Dzięki tym zmianom emisja CO2 w fabrykach i biurach Toyoty wyniosła w 2015 roku 1,15 milionów ton, o 45% mniej niż w 1990 roku. Obecnie produkcja jednego samochodu wytwarza o 36,6% mniej CO2 niż w 2001 roku.

Cel 4: ograniczenie i optymalizacja zużycia wody
Przewiduje się, że do 2050 roku liczba ludności na świecie wzrośnie do 9,1 mln ludzi, co spowoduje, że zapotrzebowanie na czystą wodę zwiększy się o 55% w porównaniu do dzisiejszego stanu. W wyniku tego prawdopodobnie 40% ludzi na świecie będzie musiało się zmierzyć z niedoborami wody. Toyota zamierza ograniczyć do minimum zużycie wody w procesie produkcyjnym oraz we własnym zakresie oczyszczać zużytą wodę. W przemyśle motoryzacyjnym woda jest wykorzystywana do wielu procesów, takich jak lakierowanie czy obróbka metali. Nawet niewielka redukcja zużycia wody w przemyśle ma duży wpływ na stan przyrody i zaspokojenie potrzeb ludności.
Toyota już rozpoczęła wdrażanie do swoich fabryk rozwiązań oszczędzających wodę, takich jak zbieranie deszczówki, oczyszczalnie ścieków i wykorzystywanie wody w zamkniętym obiegu. Dzięki temu zużycie wody na 1 wyprodukowany samochód spadło z 4,8 m3 w 2001 roku do 2,7 m3 w 2015 roku.

Cel 5: działalność oparta na surowcach z recyclingu
Zużycie surowców na świecie stale rośnie w związku ze wzrostem populacji, rozwojem ekonomicznym i potrzebą wygodnego życia. Jeśli te trendy się utrzymają, eksploatacja naturalnych zasobów doprowadzi do ich wyczerpania, a przetworzenie wszystkich odpadów stanie się niemożliwe. Postępująca dewastacja i zanieczyszczenie środowiska ma ogromny wpływ na życie całej planety, w tym ludzi. Aby chronić zasoby, trzeba przestawić gospodarkę na ekologiczne materiały, poprawić trwałość produktów i udoskonalić technologie recyclingu odpadów.
Toyota zajmuje się recyclingiem odpadów od 40 lat, jednocześnie zwiększa wykorzystanie materiałów odnawialnych, takich jak plastiki pochodzenia roślinnego czy biosyntetyczne gumy. Nowe technologie opracowane w Japonii firma wdraża w swoich ośrodkach na całym świecie.
Jednocześnie koncern tak projektuje samochody, aby ułatwić ich demontaż. Ich struktura pozwala szybko podzielić auto na części i oddzielić od siebie poszczególne surowce do ponownego wykorzystania. Dotyczy to m.in. okablowania, baterii, trójwarstwowych zbiorników wodoru i części wolframowych. Dobrym przykładem tych reform jest zakład Toyota Motor Manufacturing UK w Burnaston, który otrzymał certyfikat ISO 14001 potwierdzający, że fabryka ta nie oddaje na wysypiska żadnych odpadów.

Cel 6: społeczeństwo harmonijnie współżyjące z naturą
Co roku w wyniku wycinki tracimy wiele tysięcy akrów lasów. Toyota wspiera projekty oraz podejmuje własne działania, mające na celu konserwację naturalnych siedlisk. Jednocześnie firma szuka rozwiązań, które pozwolą na współegzystencję ludzi i dzikiej przyrody. W 2008 roku firma stworzyła program Wytyczne dla Bioróżnorodności, zgodnie z którymi prowadzi działania w trzech uzupełniających się dziedzinach. Po pierwsze, Toyota wciąż poszukuje nowych rozwiązań technicznych, które wzmocnią bioróżnorodność i ułatwią zalesianie nowych terenów. Po drugie, firma współpracuje z lokalnymi społecznościami i podmiotami społeczeństwa obywatelskiego, które angażują się w ochronę przyrody. Po trzecie, Toyota na bieżąco informuje o swoich działaniach na rzecz bioróżnorodności i zrównoważonego społeczeństwa oraz o rzeczywistych efektach swoich działań.