Toyota znalazła się w czołówce rankingu najbardziej ekologicznych globalnych przedsiębiorstw według amerykańskiego magazynu Newsweek. Firma zajęła pierwsze miejsce w branży motoryzacyjnej oraz 16. miejsce w klasyfikacji Green ranking 2017 – Global 500.

 

Toyota została doceniona za długą listę osiągnięć w dziedzinie ekologii i zrównoważonego rozwoju. Najważniejsze z nich to 4 generacje napędu hybrydowego i 34 modele hybrydowe oraz pierwszy masowy sedan Mirai na wodorowe ogniwa paliwowe jako jeden z przejawów zaangażowania Toyoty w rozwój gospodarki opartej na wodorze.

To najważniejsze, ale niejedyne proekologiczne przedsięwzięcia Toyoty, które zapewniły japońskiemu producentowi samochodów miejsce w rankingu powyżej takich firm jak Apple, Starbucks czy Nike. Działalność koncernu została wysoko oceniona za oszczędność energii (ocena aż 83,9%), niewielką produkcję odpadów (ocena 69,7%) oraz oszczędność wody (ocena 59,2%).

„Jesteśmy dumni z tego, że Newsweek uznał Toyotę za najbardziej ekologicznego producenta samochodów na świecie i jednego z liderów wśród globalnych przedsiębiorstw” – powiedział Jim Lentz, CEO Toyota Motor North America. – „Stale doskonalimy procedury, technologie produkcji oraz opracowujemy coraz bardziej wydajne rozwiązania dla naszych samochodów. Naszym celem jest minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko, przy zachowaniu konkurencyjnych cen. Widzimy naszą firmę w roli lidera zrównoważonej mobilności”.

W 2015 roku Toyota ogłosiła długofalowy plan Toyota Environmental Challenge 2050. Jego celem jest taka organizacja funkcjonowania koncernu, aby generował on pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Strategia opracowana na lata 2015-2050 obejmuje realizację 6 celów, które przyczynią się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń oraz ochrony zasobów i naturalnych ekosystemów na całym świecie.

Pierwszym celem jest ograniczenie ilości CO2 emitowanego przez nowe samochody Toyoty o 90% w porównaniu do poziomów z 2010 roku. Po drugie, Toyota zamierza wyeliminować emisję CO2 z procesu produkcji, transportu, użytkowania i utylizacji swoich samochodów. Dotyczy to także produkcji materiałów wykorzystywanych w pojazdach budowanych w fabrykach firmy. Po trzecie, firma wprowadzi do swoich fabryk nowe technologie, które rozwiążą problem emisji CO2 przez te zakłady. Pomoże w tym wprowadzenie do fabryk odnawialnych źródeł energii, których wydajność zwiększy zastosowanie urządzeń produkujących wodór i wodorowych ogniw paliwowych.

Czwartym zadaniem, jakie stawia przed sobą Toyota, jest ograniczenie do minimum zużycia wody w procesie produkcyjnym oraz oczyszczanie zużytej wody we własnym zakresie. Aby chronić zasoby Ziemi, koncern zamierza oprzeć swoją działalność na surowcach z recyclingu, przestawić się na ekologiczne materiały, poprawić trwałość produktów i udoskonalić technologie recyclingu odpadów. Na koniec, Toyota dąży do harmonijnej koegzystencji ludzi i środowiska naturalnego, dlatego wspiera projekty organizacji pozarządowych oraz podejmuje własne działania, mające na celu konserwację naturalnych siedlisk. Jednocześnie Toyota poszukuje nowych rozwiązań technicznych, które wzmocnią bioróżnorodność i ułatwią zalesianie nowych terenów.