Toyota, Nissan i Honda oraz inni partnerzy z sektora infrastruktury i finansów powołają do życia nową spółkę do budowy sieci 160 stacji tankowania wodoru w Japonii. Porozumienie w tej sprawie podpisało 11 koncernów. Nowa firma rozpocznie działalność wiosną przyszłego roku.

Rozmowy w sprawie nowego przedsięwzięcia rozpoczęły się w maju 2017 roku. W wyniku zawartej właśnie umowy powstanie rozbudowana sieć stacji tankowania wodoru dla samochodów na ogniwa paliwowe. Porozumienie podpisały Toyota, Nissan, Honda, JXTG Nippon Oil & Energy Corporation, Idemitsu Kosan, Iwatani Corporation, Tokyo Gas, Toho Gas, Air Liquide Japan, Toyota Tsusho Corporation i Development Bank of Japan Inc.

Podstawowym zadaniem nowego przedsiębiorstwa będzie budowa 80 stacji w ciągu pierwszych 4 lat oraz łącznie 160 stacji w 10 lat. Zarząd opracuje własny plan działania, którego celem będzie stworzenie takich warunków, które zachęcą jak największą liczbę kierowców do przesiadania się do samochodów na ogniwa paliwowe. W tym celu firma będzie starała się nieustanie zwiększać wygodę korzystania z samochodów na wodór, a jednocześnie będzie monitorowała regulacje prawne pod kątem ich wpływu na rynek wodoru i szukała sposobów na standaryzację rozwiązań i redukcję kosztów.

Członkowie konsorcjum będą uczestniczyć w nowym przedsięwzięciu w sposób wynikający z ich podstawowej działalności. Firmy zajmujące się produkcją wodoru i budową infrastruktury będą odpowiadały za budowę stacji oraz ich prowadzenie w imieniu nowego przedsiębiorstwa. Toyota, Nissan i Honda będą wspierać je finansowo oraz dążyć do wzmacniania popytu na samochody na ogniwa paliwowe. Instytucje finansowe, czyli Toyota Tsusho Corporation i Development Bank of Japan, częściowo pokryją koszty uruchomienia stacji tankowania wodoru oraz ich funkcjonowania do czasu, aż staną się finansowo niezależne.

Członkowie konsorcjum są podmiotami najbardziej zaangażowanymi w realizację narodowej strategii Japonii, mającej na celu szeroką adaptację wodoru w gospodarce. Zgodnie z polityką „Strategic Road Map for Hydrogen and Fuel Cells” opracowaną przez Radę Strategii Wodoru i Ogniw Paliwowych przy Ministerstwie Gospodarki, Handlu i Przemysłu Japonii, do 2020 roku powstanie 160 stacji, a na drogach będzie się poruszać 40 000 samochodów na ogniwa paliwowe.