Toyota otrzymała nagrodę Okochi Memorial Production Prize za nową linię lakierniczą w fabryce Tsutsumi, w której produkowany jest nowy Prius, za istotne obniżenie emisji CO2 związanej z działaniem linii. Nagroda jest przyznawana co roku przez Okochi Memorial Foundation za znaczące osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju oraz ich wdrożenia w inżynierii i technologiach produkcji. W tegorocznej, 63. edycji Okochi Memorial Prize Toyota została nagrodzona już po raz 11. w historii.

Nowatorska linia lakiernicza nowego Priusa została opracowana w ramach programu „Plant Zero CO2 Emissions Challenge”, który jest jednym z 6 celów ogłoszonej w 2015 roku strategii Toyota Environmental Challenge 2050.
Samochody są źródłem emisji dwutlenku węgla i innych niepożądanych substancji nie tylko podczas użytkowania, ale także w czasie produkcji. Spośród wszystkich etapów produkcji samochodów, lakierowanie uwalnia szczególnie dużo CO2, dlatego Toyota uznała udoskonalenie tego procesu za najpilniejsze zadanie.

Toyota opracowała oraz wdrożyła nową technologię lakierowania i radykalnie udoskonaliła wszystkie związane z nim procesy. W efekcie udało się zmniejszyć wielkość wyposażenia linii lakierniczej o 40%, co przyczyniło się do obniżenia wielkości emisji CO2 związanej z jej działaniem o 32% przy zachowaniu wysokiego poziomu jakości.

Udoskonalenia umożliwiły m.in. zmniejszenie przestrzeni pod kabiną lakierniczą, służącej do zbierania nadmiaru lakieru, stworzenie węższej komory stabilizującej dopływ powietrza do kabiny lakierniczej, jidoka (automatyzację z ludzkim aspektem) procesów czyszczenia i lakierowania wnętrz pokryw komór silnikowych i bagażników, poprawę wykorzystania robotów, optymalizację transferu lakieru, zmniejszenie pola powierzchni przekroju pieca suszarni oraz efektywne wykorzystanie kompaktowych urządzeń usuwających zapach.

W największym stopniu na zmniejszenie rozmiarów linii wpłynęło ograniczenie przestrzeni pod kabiną lakierniczą. Do obniżenia emisji CO2 przyczyniło się także opracowanie przez Toyotę nowej metody zbierania lakieru, który nie osiadł na lakierowanych elementach, z wykorzystaniem siły odśrodkowej, zmniejszenie rozmiarów wyposażenia oraz ograniczenie strat ciśnienia.

Obecnie linia lakiernicza wykorzystująca nową technologię jest używana przy produkcji Priusa, będącego jednym z najpopularniejszych ekologicznych modeli Toyoty. Zaplanowano również jej wdrożenie w innych fabrykach firmy w Japonii i w innych krajach.

Toyota będzie kontynuować swe wysiłki w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowiska niemal do zera i podejmować nowe wyzwania wspierające tworzenie zrównoważonej społeczności poprzez działania służące Ziemi i ludziom.